ارتقا حساب کاربری
گزینه های حساب و پرداخت را در زیر مشاهده کنید

ارتقا حساب کاربری

1 روزه
اشتراک ویژه

50,000ریال

50,000 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

2 روزه
اشتراک ویژه

100,000ریال

50,000 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

5 روزه
اشتراک ویژه

250,000ریال

50,000 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

10 روزه
اشتراک ویژه

500,000ریال

50,000 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

20 روزه
اشتراک ویژه

1,000,000ریال

50,000 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

1 ماهه
اشتراک ویژه

1,500,000ریال

48,387 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

2 ماهه
اشتراک ویژه

3,000,000ریال

48,387 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

3 ماهه
اشتراک ویژه

4,500,000ریال

48,387 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

6 ماهه
اشتراک ویژه

8,000,000ریال

43,011 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

1 ساله
اشتراک ویژه

15,000,000ریال

41,096 ریال در روز

 • پرداخت امن
 • صد درصد امن
 • انتخاب نوع پرداخت:

کد اشتراک استفاده شده

کد اشتراک:

مزایای حساب کاربری

دانلود لینک مستقیم. بدون انتظار
بدون تبلیغات
نامحدود دانلود همزمان
حداکثر سرعت دانلود امکان پذیر است.
پشتیبانی از مدیریت دانلود.
ذخیره سازی نامحدود
فایلهای موجود در اشتراک ویژه شما برای همیشه نگهداری میشود.
تا حجم 30.00 GB میتوانید فایل آپلود کنید.
هیچ محدودیتی در میزان دانلود وجود ندارد.
قیمت پایین در روز.
بدون اشتراک.